| | | AAA
Przedszkole Publiczne nr 3 z oddziałami specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu
Witamy na stronie przedszkola.

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 im. J. Porazińskiej z siedzibą w Radomiu, ul. Olsztyńska 12

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com, Bartłomiej Kida

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa