| | | AAA
Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu
Witamy na stronie przedszkola.

Nabór

 

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola

 

UWAGA!!

Rekrutacja dzieci zapisywanych do Przedszkola po raz pierwszy na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się dnia

20.04.2020r.o godz. 800  i trwał będzie do 30.04.2020r. do godz. 1200.

W tym celu należy zalogować się  (PESEL dziecka to login)

na stronie

www.oswiatawradomiu.pl

(zakładkaNabór do przedszkoli)

i postępować zgodnie z opublikowaną tam instrukcją.

 

Wypełniony Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola oraz stosowne oświadczenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2020r do godz. 1200.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów przekazania dokumentów:


1. Preferowane jest wysyłanie skanu lub zdjęć wniosku i oświadczeń dotyczących zaznaczonych kryteriów drogą mailową na adres przedszkola „pierwszego wyboru” tj. sekretariat@przedszkole3.radom.pl

Adresy e-maili numery telefonów placówek znajdują się w ofercie każdego przedszkola, na stronach wyżej wymienionych placówek lub na stronie www.radom.pl w zakładce: Edukacja/Szkoły i placówki samorządowe


lub


2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 

O dalszych działaniach związanych z rekrutacją do przedszkola zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie w zależności od rozwoju sytuacji związanej ze stanem epidemiologicznym w kraju.

 

 

DO GRUPY SPECJALNEJ:

 PRZEDSZKOLE PROWADZI NABÓR DO GRUP SPECJALNYCH NA PODSTAWIE AKTUALNYCH ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ SKIEROWANIEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA.