Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu
https://pp3-radom.pl

08 marca 2016 08:54 | Komunikaty

MOPS

Informujemy, że na stronie www.mops.radom.pl można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zakresu pomocy i wsparcia świadczonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.