Witamy na stronie przedszkola.

Dzieci w sieci – bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych i Internetu

W ostatnich latach obok tradycyjnych urządzeń elektronicznych, takich jak telewizor czy komputer ogromną popularność zyskały urządzenia mobilne, czyli tablety i smartfony.  Wraz z tym urządzeniami człowiek zyskał niemal nieograniczony dostęp do sieci. Korzystanie z Internetu jest dzięki temu możliwe w każdym czasie, w każdym miejscu o każdej porze.  Pomimo iż odpowiednio dobrane treści internetowe mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój dzieci, to  zbyt wczesne i intensywne korzystanie z urządzeń elektronicznych może być dla nich szkodliwe.

           W pierwszych latach życia mózg człowieka rozwija się najintensywniej. Do tego rozwoju dziecko potrzebuje doświadczania świata wszystkimi zmysłami, a więc powinno – zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć, a tymczasem…jużmaleńkim dzieciom, takim poniżej drugiego roku życia, które nie powinny mieć dostępu do jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, rodzice dostarczają je w postaci zabawek elektronicznych czy interaktywnych. Korzystanie z takich zabawek odbywa się w sposób nieograniczony.

            Mózg dziecka potrzebuje również intensywnych doświadczeń z innymi osobami. Ani telewizja, ani komputery nie zastąpią mu kontaktów z opiekunami czy innymi dziećmi, wspólnej zabawy, wspólnego czytania książek i innych doświadczeń dzięki którym dzieci uczą się otaczającego je świata.Tymczasem :

- ponad 40% rocznych i dwuletnich dzieci w Polsce  korzysta z tabletów lub smartfonów, wśród nich niemal co trzecie korzysta z urządzeń mobilnych codziennie lub prawie codziennie,

- 60% rodziców, którzy udostępniają dzieciom tabletlub smartfon, robi to, żeby zająć się swoimi sprawami,co czwarty po to, żeby dziecko zjadło posiłek,

- 18% – żeby dziecko zasnęło.

Zdrowotne i poznawcze skutki nieodpowiedniego  korzystania z urządzeń mobilnych przez małe dzieci:

- problemy ze wzrokiem, tzw. skurcz akomodacyjny;

- negatywny wpływ na rozwój mózgu dziecka - trenowanie umysłu z pomocą urządzeń cyfrowych w znacznym stopniu utrudnia dziecku proces uczenia się i spowalnia jego rozwój. Mózg zapamięta o wiele lepiej informacje, które zostały przyswojone poprzez angażowanie wielu zmysłów i emocji. Dziecko, które będzie korzystać z urządzeń cyfrowych, jest jedynie biernym odbiorcą;

- zaburzenia uwagi i koncentracji - częstotliwość odświeżania monitora jest tak duża, że młody umysł nie potrafi poradzić sobie z nadmiarem bodźców wzrokowych, skutkiem przyswajania nadmiernej ilości bodźców jest rozdrażnienie, dezorientacja i problemy z koncentracją;

- opóźniony rozwój motoryczny - motoryka jest ogólną sprawnością fizyczną człowieka. Motoryka mała to pisanie, chwytanie i wszelkiego typu zdolności wymagające sprawności manualnej, duża natomiast to czynności takie jak bieganie, skakanie itp., dzieci, które większość czasu spędzają na używaniu tabletów i smartfonów, nie rozwijają swoich zdolności ruchowych. Zabawa z piłką, kolorowanki, rysowanie - są to aktywności, które sprzyjają rozwojowi dziecka, wbrew pozorom nie tylko fizycznemu, ale również umysłowemu;

- opóźniony rozwój mowy - ORM diagnozowany jest gdy dzieci mają 2 lub 3 lata, jednak już na wcześniejszych etapach rozwoju można zauważyć pewne nieprawidłowości, chociażby takie jak późniejsze pojawienie się gaworzenia. Dziecko uczy się mowy za pomocą naśladownictwa, poprzez kontakt ze słownym opisem świata. Mowa rozwija się również dzięki dialogowi, najpierw pomiędzy matką a dzieckiem, a następnie innymi osobami z jego otoczenia, dialog jest niezwykle ważny, ponieważ dzięki niemu dziecko wchodzi w interakcję z drugą osobą i potrafi odczytywać sygnały niewerbalne, które wysyła rozmówca. Tablety, smartfony i wszelkiego typu zabawki edukacyjne, które wydają sygnały dźwiękowe, nie mają żadnego zastosowania w kwestii nauki mowy. Są jedynie przeszkodą w zdobywaniu tych umiejętności;

- problemy  z postawą, bóle pleców i usztywnienie mięśni z powodu nieprawidłowej pozycji ciała, zaburzenia koordynacji ruchowej.

            Dzieci w wieku przedszkolnym nie są jeszcze gotowe na to, by samodzielnie korzystać z Internetu, to my dorośli jesteśmy za nich odpowiedzialni i  powinniśmy nauczyć ich jak z niego korzystać. W sieci dzieci narażone są na:

1. Niechciane i nieodpowiednie treści;

2. Nękanie w Internecie tzw. cyberprzemoc;

3. Zagrożenia związane ze spotkaniami z osobami poznanymi w Sieci;

4. Łamanieprawa /straty finansowe;

5. Uzależnienie od Internetu.

            Wirtualne kontakty z nieznajomymi mogą stać się bardzo niebezpieczne, gdy dochodzi do spotkania w rzeczywistości. Anonimowość i łatwość tworzenia fałszywych kont na portalach społecznościowych sprawiają, że wśród znajomych naszego dziecka mogą znaleźć się osoby stanowiące dla nich realne zagrożenie. Problem ten w mniejszym stopniu dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, ale nawet na tym etapie niewolno nam go ignorować. To rodzice ponoszą ciężar tego, by nauczyć dziecko bezpiecznego korzystania nie tylko z portali społecznościowych, ale z Internetu w ogóle. 

RADY DLA RODZICÓW:

  • Zabezpiecz komputer
  • Bądź świadom zagrożeń
  • Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci (gier komputerowych) adekwatne do jego wieku, takie jak maksymalny czas spędzany w sieci, serwisy i strony internetowe, które może odwiedzać, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje
  • Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie
  • Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia w sieci
  • Naucz dziecko chronić prywatność
  • Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęć w sieci
  • Pamiętaj!  Internet ma tez dobre strony.

            Pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem nie tylko wiedzy, ale i rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez sieć bogactwa. Jednak spędzajcie czas razem, rozmawiajcie, bawcie się, śmiejcie. Podejmujcie aktywności na świeżym powietrzu, poznawajcie świat, idźcie na rower, na basen. Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje wrodzona ciekawość i potrzeba ruchu. Realizujcie je na wiele sposobów, tak by odpowiadało to waszym temperamentom i zainteresowaniom.

CYBERPRZEMOC – gdzie szukać pomocy?

Podane numery telefonów i adresy e-mail, to miejsca  w których dzieci, młodzież i rodzice otrzymają pomoc w zakresie walki z cyberprzemocą. Dane prezentujemy za stroną Bezpiecznej Szkoły Cyfrowej - www.cyfrowobezpieczni.pl, będącej częścią projektu powstałego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w sieci.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 12 12 12

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tel. 116 111, strona internetowa: www.116111.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa w sieci - tel. 800 100 100, strona internetowa: www.800100100.pl

Zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - punkt,
w którym można zgłaszać nielegalne treści w Internecie - adres e-mail: dyzurnet@dyzurnet.pl

Opracowała: Izabela Brzeska