| | | AAA
Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu
Witamy na stronie przedszkola.

Oferta programowa

Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz z następujące programy:

 1. Program wychowania przedszkolnego. Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Wyd. WSiP
 2. Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli i placówek integracyjnych- E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska,

W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz poszerzenia oferty edukacyjnej nauczyciele opracowali programy własne i innowacje pedagogiczne, które są wdrażane w naszym przedszkolu:

Programy własne:

 1. Jestem przedszkolakiem  program adaptacyjny- T. Myślińska, B. Maj
 2. Chcę być dobrze wychowany- T. Myślińska, M. Stopa
 3. W krainie zabawy- S. Małecka, M. Siara
 4. Zdolny przedszkolak- W. Bogucka, M. Stopa
 5. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych wyd. Person- M. Bogucka, D. Łoś
 6. Kocham dobrego Boga- ks. S. Łabendowicz
 7. Gdy będę duży, to zostanę...- L. Szymańska, I. Brzeska, D. Ziółek, E. Domagała
 8. CzytaMy- A. Babula, D. Poneta
 9. Przedszkolak w świecie wartości- E. Sambor, I. Brzeska
Innowacje pedagogiczne:
 1. Rytm i słowa - mądra głowa - logorytmika w edukacji przedszkolnej - A. Pokorska
 2. Świat interaktywnej nauki i zabawy- S. Małecka, A. Walos, A. Dylor
 3. Storyline – opowieść wychowawczo-terapeutyczna- Z. Kozieł, A. Pokorska, A. Walos, M. Ambrozik
 4. Ruch to zdrowie z wykorzystaniem aerobiku- S. Małecka, M. Siara, M. Młotkowska
 5. Kreatywna głowa – sprawne ręce, dzięki temu możesz więcej- L. Szymańska, E. Domagała, I. Brzeska

Projekty:

 • Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna moc bajek"- P. Starnawska

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Ponadto w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele wykorzystują elementy:

 • pedagogiki zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),
 • metody "Dobrego startu" M. Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka),
 • zabawy muzyczno - relaksacyjne metodą K. Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samo wyrażanie się ruchem),
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni),
 • techniki relaksacyjne,
 • technologii informacyjnych.