| | | AAA
Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu
Witamy na stronie przedszkola.

Wizja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.
Istotne dla nas jest:

 • zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój intelektualny, fizyczny i społeczno-moralny,
 • wspierać działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • tworzyć warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami w serdecznej i miłej atmosferze,
 • inspirować wychowanków poprzez dobrze wyposażoną placówkę oraz fachową kadrę pedagogiczną do rozwijania zainteresowań i zdolności.

Chcemy wychować samodzielnego, twórczego, otwartego na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego ucznia szkoły podstawowej.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby, możliwości i rozwój każdego dziecka, dlatego też:

 • dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe,
 • nasi absolwenci z sukcesem rozpoczynają naukę w szkole;
 • działania nasze opieramy o wartości tj: mądrość, uczciwość, dobro,
 • oddziaływania naszego przedszkola i domu rodzinnego dziecka są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami,
 • pomagamy rodzicom pokonywać trudności wynikające z niepełnosprawności dziecka,
 • kreujemy u dzieci postawy twórcze i aktywne,
 • przygotowujemy wychowanków do przezywania sukcesu i radości oraz radzenia sobie z porażką,
 • każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo,
 • kadra pedagogiczna stale doskonali swoje umiejętności,
 • dokonujemy okresowo wewnętrznego mierzenia jakości pracy, a uzyskane wyniki służą do podnoszenia jej jakości.