| | | AAA
Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu
Witamy na stronie przedszkola.

Rozkład dnia

 Rozkład dnia w naszym Przedszkolu

przedstawia się następująco:

 

6.00 - 8.30

Czynnoœści opiekuńczo - wychowawcze - zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integrujące grupę.

8.00 - 8.15

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe w grupach młodszych, ćwiczenia poranne w grupach starszych.

 8.15 - 8.30

Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych - przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00

Śniadanie. Nabywanie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

9.00 - 10.00

Realizacja zajęć wychowawczo - dydaktycznych z całą grupą, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych i konstrukcyjno - technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.

10.00 - 11.15

Zabawy na powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze ( zabawy swobodne w sali w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych).

11.15 - 11.30

Czynnoœści samoobsługowe i zabiegi higieniczne - przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00

Obiad. Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

12.00 - 14.00

- grupy młodsze - relaksacja, słuchanie bajek, muzyki,
- grupy starsze - relaksacja, słuchanie bajek, baśni, muzyki, zabawy swobodne, konstrukcyjne, gry planszowe, praca indywidualne, pobyt na powietrzu, zajęcia dodatkowe.

Przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych. Realizacja programów własnych. Gry i zabawy:
- wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka
- umożliwiające mu właściwy rozwój emacjonalny i społeczny
- rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem
- plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowań

Przygotowanie do podwieczorku - czynnośœci samoobsługowe i zabiegi higieniczne.

14.00 - 17.00

Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

Praca kompensacyjno - wychowawcza, czynnośœci opiekuńczo - wychowawcze - zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe na placu przedszkolnym.