Witamy na stronie przedszkola.

Archiwum - Ogłoszenia

08 kwietnia 2016 08:20

Konkurs plastyczny "Żyj zdrowo"

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału w konkursie "Żyj zdrowo" organizzowanym w naszym przedszkolu.

REGULAMIN

KONKURSU TECHNICZNO - PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
I RODZICÓW

ŻYJ ZDROWO

 

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Nr 3 w Radomiu.
 2. Prace konkursowe należy składać do wychowawców grup do dnia 13.04.16 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: Żyj zdrowo.

CELE KONKURSU:

 • promocja zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Prace konkursowe należy składać do nauczycielek grup.
 2. Praca konkursowa może być wykonana wspólnie przez dziecko i rodziców w  dowolnej technice w formie książeczki, komiksu, historyjki obrazkowej.
 3. Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę.
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz danymi dziecka: imię i nazwisko, grupa przedszkolna, wiek dziecka.

WYNIKI KONKURSU

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w kwietniu, wyniki zostaną ogłoszone podczas wspólnego spotkania z dziećmi oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przekazując pracę na konkurs, rodzice wyrażają zgodę na ekspozycję prac w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
 2. Przekazując pracę na konkurs, rodzice wyrażają zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 

ORGANIZATORZY:

M. Młotkowska 

 M.Siara

S. Wołczyńska

Przeczytano: 522 razy. Wydrukuj|Do góry