Witamy na stronie przedszkola.

Kadra

Beata Bielecka

Funkcja: nauczyciel

nauczyciel mianowany

mgr oligofrenopedagogiki

studia podyplomowe:
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin