Witamy na stronie przedszkola.

Znaczenie zajęć plastycznych dla wszechstronnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych

Plastyka i emocje

            Zajęcia plastyczne i praktyczno - techniczne to z wielu względów bardzo ważny element edukacji i wychowania dzieci. Rysowanie, lepienie, wycinanie to aktywności, które dzieci podejmują bardzo chętnie. Zajęcia tego rodzaju dostarczają im bowiem, wielu pozytywnych doświadczeń, wyzwalają ich twórczą ekspresję, pozwalają wyrazić swoje emocje. Ponadto aktywność plastyczna jest także narzędziem do budowania poczucia własnej wartości, motywuje do działania, wyzwalając poczucie sprawczości u dziecka, pozwala uwierzyć we własne siły i odnieść sukces. Zajęcia plastyczne to nie tylko wspaniała zabawa, ale także okazja do miłego spędzania czasu z rówieśnikami. Tym samym to doskonały sposób na doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania oraz okazywania wsparcia kolegom.


Działalność artystyczna, a wszechstronny rozwój dziecka

Powtarzalność oraz różnorodność zajęć plastycznych dają dzieciom możliwość systematycznego rozwoju. Wykorzystanie różnych technik oraz materiałów dostarcza dzieciom zróżnicowanych bodźców, a także wielu informacji o otaczających ich świecie. Przyczyniają się więc do utrwalania wiedzy na temat najbliższego otoczenia, stymulują rozwój wyobraźni, spostrzegawczości, krytycznego myślenia oraz pomysłowości. Ponadto dzięki zajęciom plastycznym dzieci uczą się rozróżniania barw, kształtów, faktur, określania stosunków przestrzennych. Podczas działań plastyczno - technicznych dziecko wysłuchuje poleceń nauczyciela, wypełnia jego polecenia, ćwiczy koncentrację i uwagę. Tego rodzaju zajęcia często stają się czynnikiem stymulującym rozwój mowy dziecka, która opowiada
o tym co robi, co widzi, zadaje pytania. Czynności takie jak lepienie, wycinanie, ugniatania, wydzieranie, wyklejanie, malowanie, także palcami, są doskonałymi ćwiczeniami dla sprawności rąk oraz doskonalenia sprawności manualnej. Na pozór wydaje się może, że działalność artystyczna z porządkiem ma niewiele wspólnego, wszak tworzenie kojarzy nam się z "artystycznym nieładem", czasem chaosem w działaniu i myśleniu. Otóż nic bardziej mylnego, bowiem żadne "dzieło artystyczne" nie powstanie z chaosu. I tu pojawia się kolejny ważny aspekt wychowania artystycznego dzieci w przedszkolu. Otóż każdą pracę należy zaplanować i odpowiednio przygotować. Dzięki temu możemy kształtować u dzieci umiejętność planowania i przewidywania swoich działań, przygotowania stanowiska pracy oraz dbałości o estetyki, a po skończonej pracy porządkowania swojego warsztatu pracy.
A zatem poprzez ład i porządek w swoim otoczeniu, dbałość o materiały i narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć daje możliwość nauczenia dzieci dobrej organizacji pracy.
Zajęcia plastyczne są okazją do kształtowania w dzieciach wielu przydatnych umiejętności, pozwalają na ich wszechstronny rozwój, a przede wszystkim dostarczają wielu pozytywnych doświadczeń w miłej, radosnej atmosferze. Najważniejszy jest jednak fakt, że zróżnicowanie technik plastycznych pozwala na uczestniczenie w tych zajęciach wszystkich dzieci zarówno tych zupełnie sprawnych, jak i tych niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.


Oprac. Iza Brzeska,  na podst.: "Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej" W. i J. Pileckich